Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 października 2011 i kończy 2 listopada 2011 o godzinie 15:00.
 1. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia o tematyce „Halloween“ na adres [email protected].
 1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Agata Mazurek i Agata Nowak dokona oceny zgłoszonych do Konkursu zdjęć.
 1. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na blog.empikfoto.pl w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.
 1. Nagrodami w konkursie są płyty, książki i albumy na zdjęcia empikfoto.pl.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 3 listopada  2011r.
 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą mailową.
 1. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.cz/regulamin_konkursu/

Leave a reply