Regulamin konkursu Andrzejkowego

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2011 i kończy 5 grudnia 2011 o godzinie 23:59.
 3. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia o minimalnej rozdzielczości 630×400 pikseli, o tematyce związanej z Andrzejkami na adres [email protected].
 6. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Paulina Burzyńska, Agata Mazurek i Agata Nowak dokona oceny zgłoszonych do Konkursu zdjęć.
 7. Wysłanie zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na jego publikację na  https://blog.empikfoto.cz i http://www.facebook.com/empikfotopl
 8. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na https://blog.empikfoto.cz i http://www.facebook.com/empikfotopl w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.
 9. Nagrodami w konkursie są płyty, książki i albumy na zdjęcia.
 10. Nagrody zostaną rozlosowane wśród zwycięzców konkursu.
 11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 6 grudnia 2011r.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą mailową.
 13. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 14. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.cz/regulamin-konkursu-andrzejkowego/

Leave a reply